GNIEWIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O.

Od 1 stycznia 2013 roku Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. stało się prawnym użytkownikiem Obwodu Rybackiego Jeziora Żarnowieckiego.

Regulamin amatorskiego połowu ryb na Jeziorze Żarnowieckim oraz szczegółowe informacje dotyczące tego zagadnienia znajdują się tutaj.