GNIEWIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O.

Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne SP. z o.o. jest eksploatatorem kotłowni zlokalizowanej w piwnicy budynku Samorządowego Zespołu Szkół w Gniewinie. Kotłownia zaopatruje w ciepło budynek szkoły, basenu, hali sportowo-widowiskowej, Domu Ludowego, banku oraz dwa budynki wielorodzinne położone w pobliżu.

Energia do wytwarzania ciepła pozyskiwana jest poprzez spalanie biomasy - wierzby energetycznej. Wierzba pozyskiwana jest między innymi z własnych upraw zlokalizowanych na terenie gminy.

Jako źródło ciepła w kotłowni zastosowano układ dwóch instalacji kotłowych (2 x 600 KW). Jeden z kotłów wyposażono w planik olejowy zapewniający dyżurną pracę kotłowni w przypadku ewentualnych przerw w dostawie paliwa podstawowego.