GNIEWIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O.

Opłaty za amatorski połów ryb w obwodzie rybackim Jeziora Żarnowieckiego

Rodzaj połowu 01.01.2017r.-31.12.2017r. 1 miesiąc 2 tygodnie 1 tydzień 3 dni 1 dzień
z brzegu, łodzi i lodu 450 250 200 150 75 30
z lodu i brzegu 400 250 150 100 50 20
z łodzi i z brzegu 400 250 200 150 75 30
z brzegu 250 120 90 60 30 15
z lodu 150 120 100 75 50 20

 Dodatkowa opłata za trolling: 50% do opłaty podstawowej

 

Dostarczanie wody i odbiór ścieków

Wydanie warunków przyłączeniowych

Odbiór przyłączy

Wynajem sprzętu

Usługi dodatkowe

Sprzedaż biletów

Dostarczanie ciepła