GNIEWIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O.

Opłaty z tytułu wydania warunków przyłączeniowych

Rodzaj przyłącza, sieci

Cena netto w zł

cena brutto w zł

przyłącze wodociągowe

80,00

 98,40

przyłącze kanalizacyjne

80,00

 98,40

przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne

90,00

 110,70

sieć wodociągowa

110,00

 135,30

sieć kanalizacyjna

110,00

  135,30

sieć wodociągowa z przyłączami

120,00

 147,60

sieć kanalizacyjna z przyłączami

120,00

147,60

 

Dostarczanie wody i odbiór ścieków

Odbiór przyłączy

Wynajem sprzętu

Usługi dodatkowe

Sprzedaż biletów

Dostarczanie ciepła

Wędkarstwo