GNIEWIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O.

Opłaty związane z odbiorem przyłączy

Rodzaj przyłącza, sieci

Cena netto w zł

cena brutto w zł

sieć wodociągowa

300,00

 369,00

sieć kanalizacyjna

300,00

  369,00

sieć wodociągowa z przyłączami

350,00

 430,50

sieć kanalizacyjna z przyłączami

350,00

 430,50

 

Dostarczanie wody i odbiór ścieków

Wydanie warunków przyłączeniowych

Wynajem sprzętu

Usługi dodatkowe

Sprzedaż biletów

Dostarczanie ciepła

Wędkarstwo