GNIEWIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O.

Opłaty dotyczące zaopatrzenia w ciepło

Ceny i stawki opłat Jednostka netto
Cena za zamówioną moc cieplną - roczna zł/MW 124376,28
Cena za zamówioną moc cieplną - rata miesięczna zł/MW 10364,69
Cena ciepła zł/G 53,14
Podgrzanie wody zł/m3 21,87

 

 Zestawienie stawek opłat za budowę przyłącza do sieci

Wyszczególnienie Jednostka do 10mb powyżej 10 mb
przyłącze DN 32 zł/m 226,00 79,13
Przyłącze DN 40 zł/m 323,26 82,34
Przyłącze DN 50 zł/m 284,24 89,09
Przyłącze DN 65 zł/m 260,17 95,69

 

Dostarczanie wody i odbiór ścieków

Wydanie warunków przyłączeniowych

Odbiór przyłączy

Wynajem sprzętu

Usługi dodatkowe

Sprzedaż biletów

Wędkarstwo