GNIEWIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O.

Lokalne akty prawne, taryfy, zarządzenia, regulaminy obowiązujące
w Gniewińskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.

Uchwała Nr XXIII/171/2016 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na terenie Gminy Gniewino dokument w pdf

Taryfa dla ciepła z dnia 26 października 2015 r.

Tekst taryfy dla ciepła dokument w pdf.

Zarządzenie Prezesa Gniewińskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Kostkowie nr 8/2014 z dnia 31.07.2014 r. 

W sprawie wprowadzenia taryf na sprzedaż biletów za przewozy pasażerskie dokument w pdf

Regulamin amatorskiego połowy ryb w obwodzie rybackim Jezioro Żarnowieckie

obowiązujący od dnia 01.01.2017 r. dokument w pdf.

 

Dostarczanie wody i odbiór ścieków

Wydanie warunków przyłączeniowych

Odbiór przyłączy

Wynajem sprzętu

Usługi dodatkowe

Sprzedaż biletów

Dostarczanie ciepła

Wędkarstwo