GNIEWIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O.

Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kostkowie powstało 1 stycznia 2006 roku w wyniku przekształcenia Gminnego Zakładu Komunalnego i Ochrony Środowiska w Gniewinie, który swą działalność rozpoczął 1 lipca 1995 roku.

Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne jest jednoosobową spółką Gminy Gniewino.

Podstawowa działalność spółki obejmuje zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków od odbiorców na terenie Gminy Gniewino. W ramach tej działalności eksploatujemy ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, sieci wodociągowe, oczyszczalnie ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

 Ponadto Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kostkowie świadczy usługi w zakresie:

  • sprzedaży wody i odbioru ścieków
  • wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
  • budowy sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
  • wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych (szamb)
  • transportu pasażerskiego
  • wynajmu koparko-ładowarki
  • zimowego utrzymania dróg,